Wondzorg

Complexe en gecompliceerde wonden hebben grote invloed op de kwaliteit van leven en een langdurige behandeling is een kostbare zaak. Een snelle analyse/diagnose bespoedigt een effectief herstel en vermindert de kans op het ontwikkelen van chronische klachten. 

Wondverpleging is een vorm van specialistische verpleging en kan uitsluitend uitgevoerd worden door hoogopgeleide verpleegkundigen, die na hun opleiding een vervolgopleiding hebben gevolgd tot wondverpleeg-kundige, wondconsulent of  verpleegkundig specialist. Zij maken gebruik van de beste en nieuwste technieken en verwerken hun gegevens in een elektronisch cliëntendossier. Alle betrokken professionals kunnen hun bevindingen noteren en hebben zicht op het volledige behandel- en verpleegplan. Dat maakt nauw samenwerken met alle betrokkenen mogelijk en makkelijk; de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, chirurg, dermatoloog, oncoloog en internist, teams verpleging en verzorging thuiszorg en andere (para)medici.

Vergoeding zorgverzekeraar

Bij de verzorging van wonden maken wordt gebruik van eenduidige protocollen en standaarden. De wondverpleegkundige heeft altijd voldoende wondmateriaal bij de hand en heeft regelmatig overleg met de behandelend arts. Zo kan, indien nodig, een behandeling snel bijgesteld worden. Voor het gebruik van wondzorgproducten houden we zoveel mogelijk rekening met de vergoeding door zorgverzekeraars. Omdat de vergoeding per zorgverzekeraar kan verschillen, bespreken we de inzet van deze producten met u. U kunt zelf ook uw zorgverzekeringspolis raadplegen voor de exacte kosten of  contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wondzorg Arnhem

Heeft u zorg nodig en zoekt u snel betrouwbare en vakkundige verpleegkundigen?

Medische hulpmiddelen

Ondersteunen mensen in hun thuissituatie met de juiste medische hulpmiddelen en medicatie.

Hoe werkt het?

Vul het formulier zo volledig mogelijk in op basis van de bij u bekende gegevens en voeg eventueel een foto toe. De wondverpleegkundige beoordeelt vervolgens de gegevens. Wij streven ernaar om binnen een werkdag contact met u op te nemen. Een online consult is gratis. Mocht blijken dat het nodig is dat de wondverpleegkundige uw wond moet zien of heeft u direct zorg nodig, dan kan de wondverpleegkundige zelf de indicatie stellen. Verzorging en verpleging zitten vanaf 1 januari 2015 in de basisverzekering en heeft u recht op vergoeding van verpleegkundige wondzorg. Klik hier om naar het online formulier te gaan

 

Wondbehandelplan

Tijdens het eerste bezoek van de verpleegkundige vraagt zij u naar de voorgeschiedenis van de wond, welk onderzoek is al gedaan en zij kijkt naar uw gehele gezondheidssituatie. De verpleegkundige bekijkt de wond, maakt een foto van de wond en bespreekt haar bevindingen met u. Ook kan zij uw specifieke situatie bespreken met uw behandelend arts of de verpleegkundig specialist. Als er nog geen diagnose is of er is meer onderzoek nodig dan kan zij doorverwijzen naar een specialist. De verpleegkundige stelt samen met u het wondbehandelplan op, maakt afspraken over de behandeling thuis, welke tijdstippen en bespreekt met u hoelang de behandeling zal zijn. Gedurende de behandeling wordt er regelmatig een foto van de wond gemaakt.

 
 

Complexe wondzorg en behandelen cliënten met o.a.

  • Ulcus cruris (open been), decubitus (wond ten gevolge van doorliggen)
  • Oncologische wonden (wonden ten gevolge van de behandeling van een tumor)
  • Chirurgische wonden , acute wonden en brandwonden
  • Diabetische voet, oedeem (vocht in de benen)
  • Trombose, Wondroos en lokale huidinfecties (bijvoorbeeld schimmelinfectie)
Wondzorg A

Verpleegkundig specialist

Het hebben van een wond is vaak pijnlijk en belastend en het is mede daarom belangrijk dat uw wond snel en specialistisch behandeld wordt.

Excellente zorg bieden

De meeste wonden genezen vanzelf maar soms kan de genezing van een wond vertraging oplopen. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

Heeft u van uw behandelend arts een indicatie gekregen voor Therapeutisch Elastische Kousen? Dan kunt u een afspraak voor het aanmeten van de kousen. Wondverpleegkundigen zijn ook gediplomeerd bandagisten.

Met de leveranciers van deze kousen hebben wij afspraken gemaakt zodat wij alles voor u kunnen regelen. Afhankelijk van uw verzekeraar en de soort polis worden de kousen geheel of gedeeltelijk vergoed. 

De verpleegkundige stelt op basis van een gedegen onderzoek een indicatie vast. Deze indicatie is de basis voor de vergoeding van de noodzakelijke verpleging. De verpleegkundige bestelt het wondmateriaal en zorgt ervoor dat er altijd voldoende wondzorgmateriaal aanwezig is. Onze verpleegkundigen gebruiken eenduidige protocollen en standaarden die evidence based zijn.
De verpleegkundige zorgt ook voor nazorg en schakelt zonodig thuiszorg in. De verpleegkundige komt zo vaak als nodig voor de behandeling, maar komt minimaal iedere twee weken de wond bekijken om de genezing te bewaken (monitoring) als de daadwerkelijk zorg uitgevoerd wordt door b.v. de (thuis)zorgmedewerker en/of mantelzorger(s).

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden