Thuiszorg in Wolfheze

Thuiszorg is verzorging en verpleging die bij cliënten thuis wordt geleverd. De thuiszorg behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns-gezondheidszorg. Ze levert verschillende soorten dienstverlening. De belangrijkste zijn verpleging, kraamzorg, huishoudelijke verzorging en persoonlijke verzorging, gespecialiseerde verzorging/verpleging.

Steeds vaker willen mensen langer thuis blijven wonen. In het verleden was een verpleeghuis of een verzorgingshuis vaak de enige optie wanneer iemand niet meer volledig zelfstandig thuis kon blijven wonen. Maar met behulp van mantelzorgers en particuliere 24 uurs en/of inwonende zorgverleners is het tegenwoordig een stuk gebruikelijker om langer in het comfort van uw eigen huis te blijven wonen. De oorsprong van de thuiszorg ligt bij organisaties zoals het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis. In de jaren zestig van de twintigste eeuw waren er nog 1450 kruisverenigingen met solistisch werkende wijkverpleegkundigen. De meeste kruisverenigingen zijn gefuseerd met gezinszorginstellingen en handelen tegenwoordig onder de naam thuiszorg.

 

Mantelzorg bij ziekte en dementie

Binnen de Gemeente Renkum levert ZorgServiceThuis en het 24uurszorgloket persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan in Renkum.  Zowel bij zorg in natura (ZVW) als bij een persoonsgebonden budget (PGB). Particulieren, die de zorg zelf willen inkopen en inrichten naar eigen wens, zijn wij natuurlijk ook graag van dienst. Het doel is om u de zorg te bieden die u nodig heeft om in uw eigen huis thuis te blijven wonen. Thuiszorg levert zorgverleners die het beste voor u in staat zijn om in uw situatie zorg te bieden. Uw zorgvraag bepaalt welke zorgverlener u ontvangt, dat kan dertig minuten per dag zijn, maar ook 24 uur. 

24 uur uur zorg op maat

U krijgt precies de zorg die u nodig heeft zonder uw familie of naasten te (over)belasten met zorgtaken. Informatie aan  de mantelzorger over de mogelijkheden van tijdelijke overname van de mantelzorg in geval van overbelasting of (tijdelijke) afwezigheid van laatstgenoemde. Thuiszorg wordt dan ook regelmatig ingeschakeld door cliënten die bijvoorbeeld lijden aan de ziekte van Alzheimer, of een andere vorm van dementie of ziekte. Zorgverleners begrijpen dat het belangrijk is voor cliënten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Daarnaast hebben zij de kennis en ervaring om hun zorg aan te passen op de ontwikkelingen in de ziekte van de cliënt.

hands-old-old-age-2906458-omr00s4894hzxkpp5y8ps555l4hd90whu33g6txki8

Op het gemak stellen

Zorgverleners kunnen u helpen bij allerlei zaken, van huishoudelijke taken tot een gezellig praatje of leuke activiteit. Zij regelen uw huishouden voor u op de manier waarop u dat gewend bent.

Mantelzorg

Thuiszorg onderkent het belang van mantelzorg en bevorderen en ondersteunen dit actief door het betrekken van familie, samen met uw naasten en behandelend arts stemmen zij hun zorg af op uw behoeften.

Verpleegkundige thuiszorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zie hiervoor Persoonlijke Verzorging. Huishoudelijke thuiszorg valt sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Per 1 januari 2015 is die wet opgevolgd door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Om in aanmerking te komen voor thuiszorg heeft een zorgbehoeftige een indicatie nodig.

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen personen die thuiszorg nodig hebben onder bepaalde voorwaarden zelf hun zorg inkopen.

Thuiszorg helpt mensen die in aanmerking komen voor een woonplek in een verpleeghuis maar liever thuis blijven wonen. Een 24 uurs inwonende zorgverlener biedt u de zorg op maat die u nodig heeft. De geboden hulp kan ingekocht worden via het persoonsgebonden budget (PGB).

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden