Woonzorgcentrum Het Schild

Het Schild in Wolfheze is een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden met een restvisus van 30% of minder en waarbij een leeftijdsindicatie van 55+ wordt gehanteerd. Het Schild heeft diverse woonvormen, van zelfstandig huren naar verpleeghuis en alles daar tussenin, waardoor men hier lang woont en je echt iets kunt opbouwen met de bewoners.

Woonzorgcentrum Het Schild beschikt over 119 woningen: dit kunnen zowel zorg- als inleunwoningen zijn. De zorgwoningen zijn bestemd voor mensen die beschikken over een Wlz-indicatie met verblijf. Er zijn zorgwoningen met 1 kamer (35 m2) en met 3 kamers (70m2). De inleunwoningen (70m2 of 85 m2) zijn bestemd voor mensen die niet over zo’n verblijfsindicatie beschikken. De inleunwoningen hebben altijd 3 kamers. Het gehele gebouw is omgeven door de uitgestrekte Parktuin, waarin veilig gewandeld kan worden. Binnen de vleugels van het gebouw bevindt zich de beschutte Hoftuin, waar het vooral in voor- en najaar aangenaam vertoeven is.

In de tuinen zijn geleideleuningen en verkenningspaaltjes aangebracht, waardoor men zich makkelijker kan oriënteren. Ook de windbellen en de klaterende fontein in de vijver helpen daar bij. 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor Het Schild

Bij Het Schild is samenwonen met een partner mogelijk, mits één van de partners blind of slechtziend is. Bij samenwonen met een partner heeft u altijd recht op een driekamerwoning. De leeftijdsindicatie van 55+ is geen strikte grens, belangrijker is dat men zich thuis voelt in Het Schild. Een verklaring van de oogarts of huisarts betreffende een restvisus van 30% of minder is voldoende om voor een inleunwoning in aanmerking te komen. Tevens is het overleggen van een inkomensverklaring noodzakelijk. Voor een zorgwoning is daarnaast een indicatie met verblijf nodig, waarover meer valt te lezen op de pagina ‘zorgwoning‘. Voor de algemene voorwaarden zie hier 

De rijke historie van Het Schild in een boek

Het Schild bestaat al sinds 1912 als Nicolaas Martinus Schild, zelf blind, een tehuis heeft opgericht waar alleenstaande blinden van alle leeftijden kunnen wonen. In de loop der jaren is het later naar hem genoemde huis uitgegroeid tot wat het nu is: een woonzorgcentrum met verpleeghuisfunctie voor blinden en slechtzienden. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het tehuis in 2012 schreef de Wolfhezenaar Ulbe Anema een boek over de geschiedenis. Dit boek (Uitgeverij Kontrast – Oosterbeek ISBN: 978-94-90834-32-6 / NUR: 693) is verkrijgbaar via Bol.com

Opening prins Hendrik Tehuis in 1912

In 1905 aanvaardt prins Hendrik het beschermheerschap van de Vereeniging voor Nationale Blindenzorg en in die hoedanigheid opent hij op 20 augustus 1912 het Tehuis. Op de veranda wordt geposeerd met de directrice (links), de burgemeester en de heer Schild (tweede van rechts).

Koningin Beatrix bij Eeuwfeest in 2012

Het Eeuwfeest start op 10 februari 2012 en iedere maand van dat jaar zijn er activiteiten en festiviteiten. Het hoogtepunt is op 17 maart als koningin Beatrix eerst de première van de toneelvoorstelling voor blinden met als titel ‘Ongezien’ bezoekt en daarna Het Schild aandoet.

Als de 29-jarige Sara Mansvelt aan het einde van haar eerste, ontzettend enerverende dag als directrice in haar kamer zit, schrijft zij drie voile pagina’s in haar dagboek over haar eerste belevenissen en ervaringen. Een aangrijpend gedeelte daaruit zijn de volgende woorden:

“Met de blinden schoot ik dadelijk goed op en merkte al gauw dat ze op mij gesteld waren en dat gaf mij moed voor de toekomst. Die arme menschen, wat moeten zij niet missen en toch zijn ze vol moed en zóó opgewekt; merkwaardig!”

 

Sara Julia Mansvelt (1887-1971) is al de derde directrice sinds de opening in 1912 en zij heeft in de meer dan 25 jaar dat zij leiding heeft gegeven het Tehuis tot grote bloei gebracht. Terecht is daarom in Wolfheze de aan Het Schild grenzende straat naar haar vernoemd (Sara Mansveltweg).

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden