Ecoduct Wolfhezerheide

Door de aanleg van de RW75 (nu A50 genoemd) in 1969-1972 is een uniek natuurgebied bij Wolfheze in tweeën gedeeld. Het in 2011-2012 aangelegde Ecoduct Wolfhezerheide verbindt de versnipperde stukken natuur weer met elkaar. Naast het ecoduct is bovendien een gescheiden wandelvoorziening (uniek in Nederland!) aangelegd om het reeds aantrekkelijke recreatiegebied uit te breiden.

Door dit ecoduct krijgen diersoorten meer ruimte om te leven en zich voort te planten. Dit ecoduct is primair ingericht voor reptielen en amfibieën zoals bijvoorbeeld de gladde slang en zandhagedis. Een deel van het bos is hiervoor gerooid, wat de ontwikkeling van heide daar stimuleert. 

De Wolfhezerheide is op meerdere punten een uniek natuurgebied. In dit relatief kleine gebied komen de meeste soorten van de in Nederland voorkomende reptielen en amfibieën voor en dat is heel uniek!

Unieke klompenpadroute over het ecoduct

Direct lopen over het Ecoduct Wolfhezerheide is een, voor Gelderland unieke wandelroute. Hiermee hebben langeafstandswandelaars een unieke nieuwe noord-zuid verbinding tussen de mooie heidegebieden Doorwerthse Heide en Wolfhezerheide. Landschapsbeheer Gelderland heeft over dit ecoduct een zogenaamd ‘klompenpad’ ontwikkeld: het Molenbeeksepad. Dit is een route van 17 km met als startpunt Station Wolfheze. Ook het ten zuiden van het ecoduct gelegen mooie Heelsumsbeekdal wordt in de klompenroute aangedaan.

De bouw van het ecoduct in 2011 is een uniek schouwspel

De bouw – terwijl het verkeer zo veel mogelijk doorgang moest vinden – is een spannend en uniek schouwspel geweest waarbij met name bij het plaatsen van de 54 ton wegende steunbalken op de – al lange tijd daarvoor prepareerde – liggers het ecoduct echt gestalte krijgt. Voornamelijk ’s nachts zijn de betonnen brugdelen via een middenpijler over de kort daarvoor verbrede snelweg A50 gelegd. Veel Wolfhezenaren hebben dit schouwspel meegemaakt en wat nachtrust daarvoor opgeofferd. Daarna is het: zand erover, beplanting erop en krijgen de dieren eindelijk weer de vrijheid terug die met de aanleg van de A50 in 1972 is ingeperkt 

  • Tussen ecoduct en wandelvoorziening is een scherm geplaatst om de kleine kans op verstoring nog geringer te maken. In dit scherm zijn kijkgaten zodat wandelaars wellicht een glimp kunnen opvangen van de gebruikers van het ecoduct.
  • De inrichting en ligging van het ecoduct zijn vanwege de archeologische waarde van het gebied in nauw overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed opgesteld.
  • Aan de zijde van de Wolfhezerheide, ten zuidoosten van de A50, ligt het verlaten dorp Wolfhees, de voorganger van het huidige Wolfheze.
  • Dit dorp is in 1585, tijdens de 80-jarige oorlog door de Spanjaarden verwoest en bijzonder is dat de locatie van de kerk, maar ook akkers, wallen, een doorgaande weg, landweren en een schans nog steeds zichtbaar zijn in het landschap.

Het ecoduct is dicht

Op deze luchtfoto is het ecoduct geheel dicht. Rest nog het fikse karwei van het aanbrengen van de grond, begroeiing, stobbenwallen, schermen etc. Op deze foto is heel goed ie zien hoe enorm breed het ecoduct is.

Het ecoduct is gevuld

Hier heeft het ecoduct al wat meer structuur gekregen doordat de aarde er is opgebracht en het beton niet meer zichtbaar is. Links ligt de wandelvoorziening en rechts ligt een gang voor het onderhoud.

Op klompenpaden.nl vind je de mooiste wandelroutes over boerenland in de provincies Utrecht en Gelderland. Geniet tijdens je wandeling van de rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur. Alle wandelingen kun je zowel vinden op de overzichtskaart, op naam of op lengte. Ieder Klompenpad heeft een eigen pagina met een fotoreeks die een indruk geeft van het landschap waar u doorheen wandelt. Daarnaast staat er een kaartje met de route die eenvoudig is  te printen.  Klompen aan, rugzak op en gaan!

  • Lengte liggers: aan de noordkant zijn de liggers 32 meter lang en aan de zuidkant 42 meter lang. 
  • Gewicht liggers: de middenliggers aan de zuidkant wegen 83 ton en de randliggers zuidkant wegen 96 ton
  • Het inspectiepad ligt aan de westkant en het voetpad aan oostkant
  • Er is fietspad en ruiterpad onder het ecoduct aan de noordzijde.
  • Op het ecoduct ligt 60 cm aarde met waterpoeltjes en stobbenwallen.

Op deze pagina over het ecoduct wordt de term stobbenwal gebruikt, maar wat is dat?

Een stobbenwal is een uit kluiten van gerooide bomen en grote takken aangelegde wal. Deze wal is op het ecoduct zowel aan de oost- als aan de westzijde aangelegd. Deze wal geeft een goede dekkingsmogelijkheid voor de kleine overstekende dieren zoals reptielen en amfibieën. Het is dus een faunapassage op deze ecologische verbindingszone tussen de twee natuurgebieden. 

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden