dr. Leo Kannerhuis

Iedereen die een diagnose autisme heeft met daarnaast mogelijk andere psychiatrische-, of gedragsproblemen en waarvoor eerdere specialistische GGZ behandeling niet voldoende heeft geholpen kan terecht bij het dr. Leo Kannerhuis. Deze instelling heeft in Wolfheze de woon- werkvoorziening het Workhome. 

Het Workhome in Wolfheze van het dr. Leo Kannerhuis is ingericht als een woon-werkvoorziening met klinisch, langdurige behandeling voor volwassenen met autisme die beperkingen ondervinden op het gebied van zelfstandig wonen en behoefte hebben aan structuur en overzicht. Binnen het Workhome zijn wonen, werken en ontspannen volledig geïntegreerd. Er zijn op dit moment 39 plekken waar meer of minder intensieve begeleiding en behandeling wordt aangeboden. 

Naast de vier huizen met cliënten die langdurig op het Workhome verblijven is er ook een appartementen complex voor bewoners met meer zelfstandigheid.

Bovenregionaal behandel- én kenniscentrum

Het dr. Leo Kannerhuis biedt bovenregionale specialistische behandelingen met persoonlijk én online contact. De meeste behandelingen worden in de leeftijdsgebonden centra geboden, enkele behandelvormen vinden thuis plaats. Voor de ambulante behandelvormen wordt wel gekeken of een mogelijke reistijd niet te belastend is. Het dr. Leo Kannerhuis is een behandel- én kenniscentrum met als ambitie om de behandelingen voortdurend te verbeteren. Daarom wordt er geïnvesteerd in wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. en worden nieuwe inzichten over autisme graag gedeeld met andere professionals. Daarnaast woorden er digitale hulpmiddelen ontwikkeld,  samen met patiënten, behandelaren, wetenschappers en partners.  

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met het Aanmeldbureau: tel. 088 357 45 80, of mail naar: aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Docu over Workhome-bewoners

Het NTR-programma Andere Tijden maakte in het najaar van 2017 de mooie documentaire IJskastmoeders over mensen met autisme in de jaren 60 en 70.

Lees meer

Het Workhome in Wolfheze

In het Workhome is er ook aandacht voor zelfvoorzienende activiteiten, zoals een groentetuin en fruitbomen. In de houtwerkplaats worden producten vervaardigd, die ook op eigen terrein worden ingezet. Wanneer het gaat om social return on investment en beleid over het verkleinen van de “footprint” volgt het Workhome het beleid van Parnassia Groep. De criteria voor aanmelding voor het Wolkhome zijn:

  • Client is op moment van intake 18+ jaar oud
  • Client heeft stoornis binnen ASS-spectrum met normaal begaafde intelligentie
  • Client heeft op moment van intake LGGZ of WLZ indicatie (GGZ-B profielen)
  • Client functioneert zonder 1 op 1 begeleiding maar binnen gestructureerde dag(besteding)/nachtritme met 24 uur zorg in nabijheid

Woningen aan het Kannerlaantje

Een aantal van de geschakelde woningen aan het laantje dat naar dr. Leo Kanner (1894 – 1981) is genoemd, de Oostenrijk-Amerikaans psychiater die bekend werd door zijn werk op het gebied autisme. 

Activiteitengebouw

Dit gebouw dat aan één kant in de zachte Wolfhezense zandgrond schijnt te zijn weggezakt bevat de nodige ruimtes voor activiteiten, waarbij de houtwerkplaats de meest belangrijke is.

Leven met een kind met autisme in een gezin is intensief en dynamisch. Als uw kind af en toe kan logeren, is dat prettig voor u als ouders en uw gezin, maar ook voor uw kind. Kinderen en jongeren van 4 tot en met 18 jaar met autisme én andere psychiatrische of gedragsproblemen kunnen bij onze logeerhuizen in Nijmegen terecht. Dat kan gemiddeld een weekend per maand en drie vakantieweken per jaar.

Het dr. Leo Kannerhuis heeft vier logeerhuizen op het terrein Neerbosch in Nijmegen. Een overzichtelijk terrein met geschikte voorzieningen voor jongeren met autisme.

De specialistische begeleiders van het dr. Leo Kannerhuis zijn deskundig en goed getraind om kinderen met autisme te begeleiden. Uw kind krijgt intensieve, individuele en groepsbegeleiding, waarbij er veel aandacht is voor sociaal functioneren. Uiteraard stemmen we van te voren goed met u af wat voor uw kind werkt en wat zijn interesses zijn. Uw kind delen we in een vaste groep in met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Bij elke groep hoort een vast kernteam van sociotherapeuten. Uw kind krijgt een eigen slaapkamer en mag zijn eigen spullen meenemen.

Uiteraard sluiten onze activiteiten aan bij wat kinderen, pubers en jongvolwassenen leuk vinden. Jonge kinderen spelen, knutselen, computeren of lezen. Pubers ondernemen samen iets, chillen of luisteren samen muziek. Sport en spel krijgen volop aandacht; kinderen mogen hutten bouwen. Ook kunnen we voorlezen bij het naar bed gaan.

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden