Pro Persona

Pro Persona is een integrale GGZ aanbieder in Gelderland met een belangrijke vestiging in Wolfheze. Pro Persona biedt behandeling en zorg binnen het hele GGZ spectrum: poliklinische (planbare) GGZ, klinische zorg, ambulante zorg in de wijken, crisisdiensten, neuropsychiatrie, multicomplexe zorg en forensische psychiatrische zorg.

Niet alleen in Wolfheze, maar ook in de regio’s Arnhem, Ede, Nijmegen en Tiel is Pro Persona Groep een grote werkgever. Meer dan 3.500 medewerkers dragen bij aan de missie: de kwaliteit van het leven verbeteren door mensen te genezen, van hun klachten af te helpen of weer grip op hun bestaan te geven en met hen een nieuw perspectief te ontwikkelen. Daarmee draagt ze bij aan de kwaliteit van de samenleving. 

Voor de Pompe-stichting (forensische zorg) is er nog een andere, even belangrijke opdracht, namelijk het bijdragen aan de veiligheid in de samenleving. Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen en voor die mensen wil Pro Persona haar zorg blijven continueren. 

Netwerk van voorzieningen

Pro Persona is een organisatie die zich richt op het bieden van geestelijke gezondheidszorg. De taken op het gebied van de algemene geestelijke gezondheidszorg zijn per 1 januari 2021 gebundeld in Stichting Pro Persona GGz voor zowel specialistische geestelijke gezondheidzorg als voor basis geestelijke gezondheidszorg. Pro Persona biedt daarnaast forensische zorg aan via Pompestichting. Deze entiteiten vallen onder aansturing van Stichting Pro Persona Holding. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Toezicht van Stichting Pro Persona Holding zijn tevens bestuurder respectievelijk toezichthouder bij Stichting Pro Persona GGz en Pompestichting. Tezamen vormen deze entiteiten de Pro Persona Groep.

RIBW AVV
Wolfheze

Veilig wonen met specialistische begeleiding

Iris Zorg
Wolfheze

Behandeling vanuit uw eigen woonomgeving.

Langdurige
Zorg Ouderen

Opname wanneer u 60 jaar of ouder bent.

De activiteiten

Pro Persona (Stichting Pro Persona GGz) is deskundig in het behandelen van hulpvragen op het gebied van geestelijke gezondheid. Wij bieden Generalistische Basis GGZ, Preventie en POH-GGZ aan binnen het Pro Persona Connect concept. Ook bieden wij specialistische zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische problemen. De voor de cliënt meest effectieve behandeling is gebaseerd op de voorhanden zijnde degelijke wetenschappelijke kennis. De behandeling wordt uitgevoerd door deskundige medewerkers, die op de hoogte zijn van de actuele stand van de wetenschap. Het behandel- of zorgplan wordt met de cliënt doorgenomen. De voortgang van de behandeling wordt regelmatig getoetst.

Breed aanbod behandelingen

Wij behandelen zoveel mogelijk thuis, ambulant en in deeltijd. Als het echt niet anders kan kunnen cliënten in onze klinische voorzieningen worden opgenomen. De behandeling is altijd zo licht als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk.Een breed aanbod van behandelingen, variërend van preventie interventies, eHealth modules tot intensieve behandelsessies, zorgt ervoor dat Pro Persona optimaal tegemoet komt aan de vraag en behoefte van cliënten. Onze behandelingen helpen cliënten beter te worden of zich beter te voelen en zelf keuzes te maken die de kwaliteit van hun leven verbeteren.

Stichting Pro Persona

De stichting werd opgericht om de bestuurlijke fusie tussen de Gelderse Roos en Forum GGz Nijmegen tot stand te brengen. Op 1 januari 2009 werden de stichtingen de Gelderse Roos, GGz Nijmegen, Overwaal, Pompestichting en Forum de dochterstichtingen van Pro Persona toegevoegd.  

Top GGZ expertise

Op 1 januari 2012 is de fusie juridisch voltrokken, de stichtingen Pro Persona en Forum vormden de nieuwe stichting Pro Persona Holding, de moederstichting van de Pro Persona Groep. De stichtingen de Gelderse Roos, GGz Nijmegen en Overwaal gingen op in de nieuwe stichting Pro Persona GGZ.

Voor de  Werkgroep Groen en Natuur die werkzaam is in het kader van de herinrichting van het terrein van Pro Persona met 400/450 woningen (het ‘Park Wolfheze’ genoemd) is in het voorjaar van 2024 een héél mooie luchtopname gemaakt van het gedeelte van Pro Persona dat voor deze nieuwbouw is uitgekozen. Deze unieke opname is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=Xy7HJpzfp7M&t=6s

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden