Museum Arnhem

Museum Arnhem (voorheen Gemeentemuseum Arnhem en Museum voor Moderne Kunst Arnhem) is een museum voor moderne kunst, hedendaagse kunst, toegepaste kunst en vormgeving in de Nederlandse stad Arnhem, met de nadruk op kunst van de 20e eeuw. Het museum is opgericht in 1856. Vanuit Wolfheze is het museum per fiets, auto en openbaar vervoer te bereiken.

Vanaf 1920 is het gevestigd in een voormalige herensociëteit, ontworpen door de Nederlandse architect Cornelis Outshoorn. De architect bouwde in 1873 een herensociëteit op de oude stuwwal aan de rand van Arnhem aan het begin van de Utrechtsestraat. De herensociëteit, waarvan de leden vooral uit Nederlands-Indië teruggekeerde suikerplanters waren, heeft niet lang bestaan. Vanwege het dalende ledental werd het gebouw in 1920 overgedragen aan het Gemeentemuseum Arnhem.

Later werd het gebouw met verschillende zalen uitgebreid en in 1956 werd er aan het bestaande gebouw een nieuwe vleugel toegevoegd.

Uitbreidingen tweede vleugel en museumcafé

In de jaren zeventig werd de hoofdingang van de Utrechtsestraat verlegd naar de zijkant van het gebouw. In 2000 is na een verbouwing de hoofdingang aan de Utrechtsestraat in ere hersteld. Daardoor komen bezoekers direct in de centrale koepelhal terecht. Opnieuw voegde men er een tweede vleugel en museumcafé toe. Deze aanbouw bestaat uit prefab bouwonderdelen met grote raampartijen en uitzicht op de beeldentuin en de Nederrijn.

Moderne-
Hedendaagse kunst

In het tweede decennium van de 21e eeuw bestond de brede collectie uit de magisch realisten en tijdgenoten, nieuwe figuratie, beeldende kunst vanaf ongeveer 1980.

Toegepaste kunst
en vormgeving

De deelcollecties toegepaste kunst en vormgeving bestaan uit onder meer textiele objecten, meubelen, apparaten, glaswerk, keramiek, speelgoed, sieraden

Alexander Ver Huell en zijn bezit

De collectie van Museum Arnhem is ontstaan toen Alexander Ver Huell zijn hele bezit, waaronder schilderijen, tekeningen, prenten en kunstnijverheid aan de gemeente Arnhem naliet na zijn dood in 1897. Samen met de historische objecten die de gemeente al bezat, werd de collectie in de jaren daarna uitgebreid. In 1996 verhuisde een deel van de collectie naar het Historisch Museum Arnhem, dat eind 2013 verhuisde naar nieuwe Erfgoedcentrum Rozet in samenwerking met de Gelderland Bibliotheek, in een gebouw van Neutelings Riedijk Architecten.

lous-martin_-armband_-1969-collectie-museum-arnhem-e1516656272358-2

Sieraden

Het museum is een van de belangrijkste instellingen in Nederland die zich bezighouden met het verzamelen en tentoonstellen van werk van sieraadontwerpers. In 1967 werd Riet Neerincx (1925-2012), zelf ook actief als sieraadontwerper, conservator van de afdeling. 

 
athena-wim-bals-online

Magisch realisme

In het tweede decennium van de 21e eeuw bestond de brede collectie uit de magisch realisten en tijdgenoten, nieuwe figuratie, beeldende kunst vanaf ongeveer 1980. Ook bezit het museum vele werken van de lange tijd in Arnhem werkzame kunstenaar Klaas Gubbels.

Het museum heeft een beeldenpark in de tuin rond het gebouw met uitzicht op de Nederrijn. De permanente collectie omvat meer dan twintig werken van moderne en hedendaagse Nederlandse en internationale beeldhouwers, onder wie Alighiero BoettiFortuyn/O’BrienJenny HolzerHenry MoorePearl PerlmuterThom Puckey, en Marc Quinn. Meerdere werken zijn afkomstig van de sinds 1949 gehouden internationale beeldhouwtentoonstelling Sonsbeek in Arnhem.

De Arnhemse gemeenteraad besloot op 25 januari 2016 het museum uit te breiden met 550 m² tentoonstellingsruimte, deels ondergronds. Het budget bedraagt 11,2 miljoen euro. In het najaar in 2017 ging het nieuwbouwproject van start. Museum Arnhem heeft nu meer tentoonstellingsruimte, de bezoekersvoorzieningen zijn verbeterd en het uitzicht en de tuin zijn meer bij het museum betrokken.

15 mei 2022 is het vernieuwde museum weer open gegaan na een sluiting van bijna 5 jaar.

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden