Museum Bronbeek

Bronbeek is een museum en hét kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Het bevindt zich op een historisch landgoed. Bronbeek is ook een tehuis voor veteranen van de Nederlandse krijgsmacht en het voormalige Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL). Op het landgoed wordt een groot aantal herdenkingen gehouden.

Welgestelde burgers legden Bronbeek begin 19e eeuw aan als buitenverblijf. Koning Willem III (1817-1890) was de laatste particuliere eigenaar. Hij schonk het landgoed in 1859 aan de staat onder de voorwaarde dat er een tehuis kwam voor militairen van het koloniale leger. Architect Nicolaas Willem Rose ontwierp vervolgens een praktisch en modern gebouw. Op 19 februari 1863 opende het ‘Koloniaal Militair Invalidenhuis’. Het bood huisvesting aan ruim 200 militairen, die door handicap of hoge leeftijd geen actieve dienst meer konden vervullen.

In 1970 verviel de voorwaarde dat bewoners gediend moesten hebben bij het KNIL. Het tehuis werd opengesteld voor oud-beroepsmilitairen uit alle delen van de Nederlandse krijgsmacht.

Museum Nederlands koloniale militaire geschiedenis

Na de opening schonken het Ministerie van Koloniën, de koning en particulieren voorwerpen uit Nederlands-Indië aan Bronbeek. Dit vormde de aanzet tot het hedendaagse museum. De voorwerpen  kregen een plaats in de gangen, langs de wanden en in de trapportalen van het tehuis. Op het terrein rond het tehuis verbouwden de bewoners voedsel. Inmiddels is het museum dé plek voor Nederlands koloniale militaire geschiedenis. Op het landgoed zijn in de loop der jaren verschillende monumenten verrezen en Bronbeek is inmiddels een belangrijke herdenkingsplaats.

Rondleidingen Bronbeek

Museum Bronbeek beheert een collectie van zo’n 85.000 objecten. Deze zijn deels tentoongesteld in het museum en liggen deels in het depot. De collectie is toegankelijk via www.museumbronbeek.nl. Bronbeek is een van de belangrijkste archieven van de Nederlandse koloniale geschiedenis. Museum Bronbeek richt zich vooral op het handelen van de koloniale overheid in Nederlands-Indië. De collectie weerspiegelt de ambitie, de expansie en de uiteindelijke ondergang van de kolonie. Het museum is gesloten maar vanaf 1 oktober kunt u wel voor uw groep een thematische buitenrondleiding onder begeleiding van gids(en) aanvragen. De enthousiaste gidsen vertellen opmerkelijke details en interessante weetjes. U kunt uw groepsrondleiding op verzoek reserveren in combinatie met het gebruik van restaurant Kumpulan op het landgoed.

U kunt kiezen uit een rondleiding langs

  • Herdenkingsmonumenten in relatie tot het verhaal van Indië
  • Monumenten met een specifieke geschiedenis
  • De belangrijkste gebouwen op het landgoed met hun geschiedenis en architectuur

Reünie-en Congrescentrum Kumpulan

Op het sfeervolle landgoed Bronbeek (1816) in Arnhem is Reünie- en Congrescentrum Kumpulan gevestigd. Geheel in Indonesische stijl ingericht, omvat het een moderne en goed geoutilleerde congreszaal en een vergaderzaal – beide voorzien zijn van multimediafaciliteiten – en een Indisch specialiteitenrestaurant, compleet met serre en een fraai terras.Mede door de ligging op het historische landgoed Bronbeek, ook wel bekend als “het laatste stukje Indië”, groeide Kumpulan in de loop der jaren uit tot een exclusief trefpunt voor particulieren, bezoekers van Museum Bronbeek, veteranenverenigingen, instellingen, organisaties en bedrijven die vaak een unieke binding hebben met het voormalige Nederlands-Indië c.q. het huidige Indonesïe. Een bezoek aan Kumpulan brengt voor u heden en verleden bij elkaar voor onvergetelijke toekomstige herinneringen!

Herdenken op Bronbeek

Op het landgoed Bronbeek zijn in de loop van de tijd herdenkingsmonumenten opgericht. Deze hebben betrekking op de Japanse bezetting van Nederlands-Indië/Indonesië, de Indonesische  Onafhankelijk-heidsoorlog en de strijd om Nederlands Nieuw-Guinea. Jaarlijks nemen duizenden mensen deel aan herdenkingen bij de monumenten op het landgoed. Iedereen is daarbij welkom

Collectie

De koloniale geschiedenis heeft diepe sporen nagelaten. De stille getuigen van dit verleden zijn persoonlijke voorwerpen, memoires en foto’s. Deze vormen de basis van een uitgebreid archief dat voor iedereen toegankelijk is. Belangrijke thema’s in de verzameling zijn het 19e-eeuwse Indië, de Tweede Wereldoorlog in Azië, de dekolonisatieoorlog en het verwerken van ‘het verlies van Indië’.

In eerste instantie was de Indische strijdmacht onderdeel van het Nederlandse leger. Vanaf 1814 ontwikkelde het Koninklijke Nederlandsch-Indisch Leger zich tot een zelfstandig leger. Het bestond alleen uit beroepsmilitairen en militairen uit het Nederlandse leger die voor een bepaalde periode bij het leger waren gedetacheerd. In de 19e eeuw moest het KNIL onlusten, ongeregeldheden en opstanden bedwingen en oorlogen voeren. Hiervoor werden verschillende expedities uitgezonden. In deze onrustige periode moesten de Nederlandse troepen vrijwel elk jaar in het een of ander deel van het eilandenrijk optreden.

In de loop van de 20e eeuw ontstond de noodzaak om ook bedacht te zijn op een buitenlandse vijand. Het KNIL wist de Japanse invasie in 1942 niet tot staan te brengen. Slechts enkele militairen ontkwamen naar Australië en vele krijgsgevangenen werden gedwongen tot dwangarbeid tot de dood er op volgde. Na de oorlog volgde direct een nieuwe uitdaging: de zogenoemde politionele acties moesten een einde maken aan de onafhankelijkheidsstrijd van de Indonesiërs. In 1949 ging Nederland gedwongen akkoord met erkenning van Indonesië. Niet lang daarna, juli 1950, hield het KNIL op te bestaan.

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden