Onderzoek en Ontwikkeling

Elk bedrijf start met een gedegen productonderzoek, of dat nu een toekomstig of een reeds bestaand product betreft. Dit onderzoek is de basis voor de daaropvolgende ontwikkeling van het product. Hoe gespecialiseerder het product of de dienst, des te groter is de kans dat je een specifieke doelgroep in de markt aanspreekt. Een bedrijf waarvoor dit in hoge mate geldt is Barenbrug Research in Wolfheze.

In 1976 neemt de in Oosterhout gevestigde Firma Barenbrug Holland B.V. een proefboerderij in gebruik aan de Duitsekampweg in Wolfheze. Inmiddels is het de Koninklijke Barenbrug Groep (1903) en is uitgegroeid tot een wereldwijd opererend graszaadbedrijf met het hoofdkantoor in Nijmegen. Het familiebedrijf heeft een toonaangevende positie verworven binnen de sector, als een van de grootste graszaadbedrijven in de wereld.  

In het buitengebied van Wolfheze, grenzend aan het mooie natuurgebied Reijerscamp, zijn een laboratorium, kassencomplex en proefvelden, waarin graszaad wordt ontwikkeld en getest. 

Erkend grasleverancier voor EK-, WK-voetbal en Olympische Spelen

Barenbrug heeft als hofleverancier van gras naam gemaakt met de levering van graszaad voor EK’s, Wk’s en Olympische Spelen en ook in de (internationale) golfwereld is het bedrijf een begrip. In Nederland wordt op 90 procent van de golfterreinen op gras van Barenbrug gespeeld. Voetbalgras is pas na jaren speelgerechtigd. Het wordt op proefvelden aan de meest uiteenlopende weersomstandigheden blootgesteld. Barenbrug heeft hiervoor o.a. een trainingsmachine (een wals met metalen noppen en borstels) ontwikkeld om te testen of een grasmat ‘slidingproof’ is.

Het is altijd zoeken naar het optimale mengsel voor een specifiek doel, bijvoorbeeld voor de agrarische sector (bijna de helft van de omzet), recreatie, openbaar groen of topsport, in de wetenschap dat verbetering áltijd mogelijk is.  

Barenbrug

“Uit een graszaadje komt meer dan gras. Het levert voer, een sportbeleving of tuinplezier!”

Afrastering tegen schade door edelherten

Het werk van Barenbrug komt ernstig in gevaar als in 2013 het Ecoduct Jac. P. Thijsse over de A12 (zie een foto in de carrousel hierboven) vlak in de buurt is opengesteld voor wild van de Veluwe. Vooral edelherten kunnen grote schade aanrichten. Barenbrug zelf spreekt over 75.000 euro per jaar en volgens de Provincie is die schatting niet onredelijk. Daar het Faunafonds, dat schade vergoedt die door beschermde diersoorten is aangericht, niet in staat is Barenbrug te compenseren voor zulke schades krijgt het bedrijf een ton van de Provincie Gelderland voor een afrastering. Dit is een uitzonderlijke deal waarbij de overheid op voorhand een bedrijf tegemoetkomt. Het bedrijf kan zich, als er zich toch grote schades voordoen, niet meer melden bij de Provincie. In de overeenkomst is vastgelegd dat Barenbrug eventuele verdere schade voor eigen rekening neemt.

Inspectie ontwikkeling grassoorten

Grasspecialisten Jan van den Boom (links) en Everard van Binsbergen inspecteren de ontwikkeling van grassoorten op het proefstation van Barenbrug in Wolfheze in 2013. 

IMG_3719

Magazijn met grassoorten

In Oosterhout is het magazijn van Koninklijke Barenbrug. De oprukkende woningbouw van de Nijmeegse Waalsprong maakt dat men zoekt naar een andere plek.

  • Barenbrug heeft wereldwijd zeshonderd medewerkers en dertien onderzoekstations, waaronder één in Wolfheze.
  • Vijftien medewerkers zijn in Wolfheze bezig met de ontwikkeling van nieuwe rassen uit enkele tientallen voor cultuurgebruik geschikte grassoorten. Het ontwikkelen van een nieuw gras duurt ongeveer 15 jaar.
  • De jaarlijkse omzet bedraagt circa 200 miljoen euro. De productverkoop omvat voedergewassen (46 procent), recreatiegrassen (40 procent) en overige producten (14 procent).
  • Barenbrug levert aan meer dan tachtig landen in de wereld en heeft vestigingen in zestien landen op zes continenten.
  • Op jaarbasis produceert Barenbrug 75.000 ton aan graszaad.

In 2004 heeft Barenbrug het predicaat Koninklijk ontvangen, een onderscheiding die alleen wordt toegekend aan bedrijven met een enorm prestige en groot belang in hun veld, die meer dan honderd jaar bestaan en een duurzame bedrijfsvoering en uitstekende reputatie hebben. 

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden