Wolfheze: de tunnel onder het spoor

onderdoorgang

Wolfheze: de tunnel onder het spoor

O

Ondanks alle tegenslagen komt de spoorwegonderdoorgang in Wolfheze er toch. Dat is goed nieuws voor het dorp. We gaan het werk aankomend jaar aanbesteden”, zegt Renkums wethouder Marinka Mulder. Ze gaat ervan uit dat begin 2025 de werkzaamheden starten. Een belangrijke stap naar de realisatie van de spooronderdoorgang in Wolfheze is gezet. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland, de gemeente Renkum en ProRail hebben overeenstemming bereikt over hoe de spooronderdoorgang in de Wolfhezerweg er op hoofdlijnen uit komt te zien en de financiering hiervan. Een half jaar geleden besloot ProRail nog de aanleg van de tunnel minstens een jaar uit te stellen omdat de aanleg ervan fors duurder was dan begroot. 

1. Betere doorstroming van spoor-en wegverkeer

De spooronderdoorgang verbetert de doorstroming en de veiligheid van spoor- en wegverkeer. Door deze tunnel worden Wolfheze-Noord en -Zuid beter met elkaar verbonden, (zie linksonder) omdat er geen wachttijden meer zijn voor de spoorbomen. Met de extra treinen die in de toekomst op het traject verwacht worden, zouden de wachttijden zonder de onderdoorgang alleen maar toenemen.  Bij de werkzaamheden worden ook de toegankelijkheid van de perrons aangepakt, zodat het station straks ook beter voor mindervaliden goed bereikbaar is. Door het verdwijnen van de spoorwegovergang en het weghalen van wissels kunnen er in de toekomst meer en snellere treinen rijden. Ook de internationale treinen (ICE) van en naar Duitsland profiteren hiervan.

Met de aanleg van de tunnel onder het spoor verdwijnt de laatste grote Gelderse overweg op het traject Schiphol/Amsterdam – Utrecht – Nijmegen/ Duitsland. De tunnel zorgt ervoor dat er voor de weggebruikers én het treinverkeer een veilige situatie ontstaat en de barrière van de overweg verdwijnt. Met de extra treinen die in de toekomst op het traject verwacht worden, zouden de wachttijden zonder de onderdoorgang alleen maar toenemen. De huidige spoorwegovergang in de Wolfhezerweg is breed. Omdat je lang onderweg bent voor je de overkant bereikt, zorgt dat met regelmaat voor gevaarlijke situaties. Twee jaar geleden verongelukte een dorpsbewoner op de spoorwegovergang.

Dat de spoorwegonderdoorgang er komt, is heel belangrijk voor Wolfheze”, zegt wethouder Mulder. ,,Zeker omdat er nieuwe woningen bij komen op het terrein van Pro Persona. Dat de tunnel er komt, vinden niet alleen wij belangrijk. Ook ProRail, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie. Het draagvlak is groot, ondanks de tegenslagen die we hebben gehad, zoals het verplicht emissieloos moeten bouwen. Alle partijen zijn bereid om meer risico te nemen.” In oktober 2023 is er samen met de inwoners van Wolfheze het conceptontwerp omgezet in een definitief ontwerp. Ook werden de voorbereidende werkzaamheden gestart voor het verleggen van kabels en leidingen.  De werkzaamheden aan de spooronderdoorgang staan gepland voor 2024-2025.  Wolfheze in vogelvlucht.

Vorige Het wordt ‘paradijselijk’: terug naar de natuur.

Reageer

Eén van de mooiste en meest veelzijdige Dorpen van Nederland. Aan de rand van een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden  in West-Europa. De Veluwe.

Wolfheze - Mad UX © 2022. Alle rechten voorbehouden