Overige Verenigingen

Overige verenigingen

- Oranjevereniging Wolfheze
De Oranjevereniging Wolfheze is een enthousiaste club die jaarlijks in Wolfheze de festiviteiten rondom Koninginnedag organiseert. In een actief dorp als Wolfheze waar ongeveer 90% lid is van de Oranjevereniging is dat voor het bestuur een dankbare taak. Daarnaast organiseert de Oranjevereniging ook de jaarlijkse dodenherdenking in Wolfheze op 4 mei.

Zie ook de website van de Oranjevereniging Wolfheze

Formeel staat het als volgt geformuleerd (Artikel 3 (doel van de vereniging) van de statuten uit de NotariŽle Akte van 28 januari 1980): "De vereniging stelt zich ten doel - indien en voor zover haar geldmiddelen zulks toelaten - de feestelijke herdenking in het openbaar van de verjaardagen van het Koninklijk Huis, van de gedenkwaardige gebeurtenissen, het Huis van Oranje betreffende, en van alle gebeurtenissen, gedenkwaardig in de geschiedenis van het land, gewest en gemeente gestalte te geven. Zij tracht dat doel te bereiken langs wettige weg, en wel door het organiseren, regelen en begeleiden van feesten met alle middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn".

Het bestuur is op dit moment als volgt samengesteld:

Frans Kappen

voorzitter

 

Jan van Oort

secretaris

 

Sandra Schiebelhout

penningmeester

 

Annemarie v. Weelden

bestuurslid

 

Bo Kuiper

bestuurslid

 

Rens Verbeek

bestuurslid

 

Chris Schiebelhout

Jeugdbestuurslid

 

Izabell Huibers

Jeugdbestuurslid

 

De Oranjevereniging Wolfheze werd opgericht in 1922 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40121512

Telefonisch is de vereniging bereikbaar onder het nummer: 026 Ė 327 10 87 (voorzitter) en email-adres kappen@hetnet.nl .

Correspondentieadres: Sara Mansveltweg 13, 6874 CC Wolfheze

De contributie per jaar is € 8,- (Voor senioren is dit desgewenst €4,- ) en wordt jaarlijks in april langs de deur opgehaald. Overmaken kan natuurlijk ook. ?

Het IBAN-nummer van de vereniging is NL47RABO 035 50 09 218.


 

 

Alle verenigingen met een eigen pagina krijgen een korte omschrijving en voor meer informatie een hyperlink.
Voor vermelding van uw hyperlink gelden toetsingscriteria. Klik hier voor meer informatie