Belangenverenigingen

Belangenverenigingen

- Dorpsbelang Wolfheze
Dorpsbelang Wolfheze tracht de leefbaarheid te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat. Alles in de meest ruime zin van het woord.

Dorpsbelang Wolfheze is tevens sponsor van
het alom gevierde kwartaalblad "de Wolfskreet"


Eigen website

- Dorpsplatform Wolfheze
Het Dorpsplatform, als forum, is het overlegorgaan voor bewoners, gemeente en instellingen en een zelfstandige, ongebonden samenwerkingsorganisatie.

Haar doelstellingen staan vermeld op een pagina van de website van Dorpsbelang Wolfheze (zie boven).

 

Alle verenigingen met een eigen pagina krijgen een korte omschrijving en voor meer informatie een hyperlink. Voor vermelding van uw hyperlink gelden toetsingscriteria.Klik hier voor meer informatie