stichting Wolf-heze

Deze stichting ontplooit activiteiten op het gebied van kunst, natuur, wetenschap en recreatie, op regionaal en nationaal terrein. De initiatiefnemers zijn Brieke Drost en Marry Overtoom.

Wat doet deze stichting?

De stichting organiseert projecten en tentoonstellingen op diverse locaties en bemiddelt tussen diverse instanties en disciplines. De projecten dragen een realistisch of virtueel (mentaal) karakter. Per project worden externe deskundigen en medewerkenden aangetrokken en wordt er met andere instanties samengewerkt. Stichting Wolf-heze is in 2001 opgericht in het verlengde van de werkgroep WonenWerkenWolfheze (WWW)* .
Deze werkgroep maakte het mogelijk dat er woonwerkruimtes beschikbaar zijn gekomen voor kunstenaars, vormgevers, ontwerpbureaus e.a. op het terrein van de Gelderse Roos te Wolfheze.

Het Elfbergenpad en De Kunst van het Wandelen

Tien kunstenaars en schrijvers vergezellen vanaf begin juli wandelaars die het Elfbergenpad op de Zuid-Veluwe lopen door middel van een wandellogboek en een geluidswerk. De tien doen verslag van de indrukken die ze opdeden tijdens het lopen van een deel van de wandelroute. Steeds doen n beeldend kunstenaar of schrijver en n geluidskunstenaar verslag van zo'n deel van het Elfbergenpad. Deze (beeld-)verhalen en composities worden vastgelegd in een kunstenaarsbijlage, behorende bij de bestaande wandelgids. Ook leveren zij hun digitale bijdrage aan de begeleidende website www.dekunstvanhetwandelen.info waar ook veel extra informatie op te vinden is. De eerste bijlagen zijn inmiddels in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst Gelderland (CBKG), het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) en de VVV Veluwe & Vallei. tot stand gekomen. De projecten wandellogboek en geluidswerk maken deel uit van Kunstenplan 'Het Elfbergenpad en de Kunst van het Wandelen', een plan dat de basis vormt voor meerdere projecten die de beeldende kunstenaars Marry Overtoom en Brieke Drost van de Stichting Wolf-Heze de komende jaren willen uitvoeren in het natuurgebied van de Zuid-Veluwe.

Drost en Overtoom hebben bij 'De Kunst van het Wandelen' bewust niet gekozen voor fysiek aanwezige en (semi-) permanente kunstwerken die langs een route worden geplaatst. De tocht die de beeldend kunstenaars, schrijvers en geluidskunstenaars maken is veel eerder te beschouwen als een 'mentale reis'. Hun verslagen in een logboek of als geluidswerk dat te beluisteren is via een discman bevatten de indrukken die ze tijdens de wandeling opdeden, maar ook hun visies op het landschap, de intensiteit van hun beleving en de reflecties daarop.
Het Elfbergenpad bestaat uit vijf dagtochten over de elf hoogten van de Zuid-Veluwe. Iedere dagtocht heeft zijn eigen wandellogboek en geluidswerk op CD. De routes staan beschreven in de wandelgids Het Elfbergenpad. Vanaf juli 2006 tot maart 2007 verschijnen de vijf kunstenaarsbijlagen. Met elkaar vormen ze een bijzonder kunstwerk. De deelnemende kunstenaars aan 'De Kunst van het Wandelen' zijn: Kliest, Jan Goorissen, Rosanne van Klaveren, Hooykaas/Stansfield, Yvonne Drge Wendel, Armeno Albert, Q.S. Serafijn, Spinvis, Dirk van Weelden en Cilia Erens.

Historie

1997 - 2000

2000

2000 - 2002

2001

2004


2005

2005 - 2007

WonenWerkenWolfheze (i.s.m. De Gelderse Roos Wolfheze en het SLAK)

Tentoonstelling 'het Gekke Huis' (i.s.m. de Gelderse Roos en de SKOR) samenstelling en organisatie: Hester Oerlemans en Marry Overtoom stichting Wolf-heze

Kunst bij Natuurtransferia: 'IJsberen op de Veluwe' presentatie te Nunspeet

Wachthuisjesproject station Wolfheze

Ontwikkeling Kunstenplan Zuid-Veluwe, 'Het Elfbergenpad en de Kunst van het Wandelen' i.o.v. Provincie Gelderland en de gemeente Renkum i.s.m. het GOBT en de gemeente Ede en Wageningen

Ontwikkeling www.dekunstvanhetwandelen.info

Ontwikkeling van de projecten Wandellogboek en Geluidswerken, begeleiding kunstenaars (i.s.m. en i.o.v. het Centrum Beeldende Kunst te Arnhem, Provincie Gelderland, de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum)