Pictura Veluvensis

Pictura Veluvensis schilders:

  • Antoon Markus
  • Barend Ferwerda
  • Xeno Münninghoff
  • Cornelis Kuypers

 

  • Hendricus Alexander van Ingen
  • Charles Dankmeijer
  • Théophile de Bock
  • en anderen..

Barend Ferwerda

Het werk van Barend Ferwerda laat een snelle ontwikkeling zien van academisch beïnvloede schilderkunst naar een eigen vrije en losse interpretatie. Als hij zich in 1905 met zijn echtgenote in Renkum vestigt ontwikkelt hij zich verder tot een productief en uitermate kleurrijk schilder met een gevarieerde penseelvoering en techniek. Hierdoor wordt hij colorist en tonalist genoemd. Zijn tekeningen zijn vlot en raak neergezet, zijn etsen en litho’s gedetailleerd.

Bloeiende fruitbomen aan de Heelsumsebeek bij De Kabeljauw marouflé 35,5 x 54 cm - Collectie Gert Crum, Hilversum

Ruim 50 jaar speelt Barend Ferwerda bovendien eenbelangrijke rol in het culturele leven van Renkum-Heelsum met als rode draad de 30-jarige periode als een betrokken en integer bestuurder in de kunstvereniging Pictura Veluvensis. Ook bij andere kunstenaarsverenigingen is hij een actief bestuurslid en bij veel verenigingen is hij constant vertegenwoordigd met werk op tentoonstellingen.

Diep beekdal bij Wolfheze - olieverf op doek, 50 x 70 cm - particuliere collectie

boek:
Barend Ferwerda, Veluwezoomschilder en bestuurder

Dick van Veelen en Ulbe Anema weten een treffend beeld te schetsen van het leven en werk van deze Veluwezoomschilder en bestuurder. Zij completeren dit beeld met een bijzondere en unieke selectie van zijn kunstwerken en het beschikbare foto- en illustratiemateriaal. Daarnaast geven drie hedendaagse kunstkenners Marten Bol, Jeroen Kapelle en Jan Jaap Heij hun eigen visie op de kunstenaar Barend Ferwerda.

prijs € 24,95
ISBN 978-94-90834-11-1 hardcover met 136 pagina’s in fullcolour en 145 afbeeldingen formaat 17 x 24 cm

Meer informatie vindt u op de site www.uitgeverijkontrast.nl of www.museumveluwezoom.nl.


 

Xeno Münninghoff

In augustus 1901 organiseren de in Renkum en Heelsum gevestigde of vertoevende kunstschilders een schilderijententoonstelling met als doelstelling de kas van de noodlijdende Bewaarschool in Renkum te spekken. Deze tentoonstelling wordt door ruim 300 betalende personen bezocht. Van de tentoongestelde schilderijen worden voor het goede doel werken verkocht van De Bock, Kalthoff, Neumann, Slager, van Walchren en ook van Xeno Münninghoff.
Hieruit vloeit in 1902 het initiatief voort tot oprichting van de Kunstvereniging “Pictura Veluvensis” (1902-1935), waarvan De Bock medeoprichter is en erevoorzitter wordt De vereniging heeft meerdere doelstellingen. Men wil de belangstelling voor de beeldende kunst in de regio bevorderen en de samenwerking tussen de in Renkum en Heelsum wonende kunstenaars versterken. Dit wordt bewerkstelligd door het organiseren van zomertentoonstellingen en het samenstellen van winterportefeuilles met aquarellen, tekeningen en grafiek, die circuleren langs verwante instellingen in het gehele land en waaruit werk verkocht kan worden. Ook worden gemeenschappelijke tekenavonden en culturele avonden georganiseerd met lezingen, voordrachten en muziek. In het topjaar 1910 zijn 144 werkende en 70 kunstlievende leden bij de vereniging aangesloten.


De schilders Xeno Münninghoff (links) en Gerardus Hendrik (Geert) Grauss en Xeno in Wolfhezen juni-juli 1915

De feitelijke oprichtingsdatum van “Pictura Veluvensis” is 1 mei 1902 en op 17 december 1935 houdt de vereniging formeel op te bestaan. De tentoonstellingen worden aanvankelijk gehouden in een tweetal lokalen van de Bewaarschool van de Vereniging Renkum, aan de Groeneweg achter de Openbare School bij “De Wissel” aan de Utrechtseweg en vanaf 1923 in het eigen Pictura gebouw aan de Utrechtseweg, even ten oosten van de Ottoweg, tegenover hotel “Schoonoord” (het huidige verzorgingshuis “Het Beekdal”) in Heelsum. Dit groengeschilderde gebouwtje wordt een jaar na de ontbinding van de vereniging verplaatst naar het terrein van hotel “Schoonoord” en gaat evenals het hotel in de oorlog verloren.

Ook Xeno Münninghoff sluit zich aan bij de vereniging en hij zendt werk in voor de diverse tentoonstellingen. In het jaar 1906 bekleedt hij de bestuursfunctie van secretaris en van 1911 tot en met 1915 is hij vice-voorzitter. Of hij daarna deze functie blijft bekleden is onbekend. Daarnaast neemt hij zitting in de Jury voor de toelating van kunstwerken voor de tentoonstellingen in de jaren 1904 en 1906.

boek:
Xeno Münninghoff, trouw aan het Veluws landschap

Ruim 45 jaar speelt Xeno Münninghoff een belangrijke rol in het kunstenaarsmilieu van Renkum-Heelsum en Oosterbeek.
De 24-jarige Xeno komt in 1897 naar Renkum om daar directeur / 1e leraar van de Gemeente-Tekenschool te worden. Naast zijn leraarschap is hij een productieve schilder van voornamelijk landschappen met een eigen, zeer herkenbare stijl.
In 1906 trouwt hij met de schilderes Tilly van Vliet. Het echtpaar is in de Renkumse Kunstvereniging ‘Pictura Veluvensis’ en in de Oosterbeekse kunstwereld een toonaangevend artistiek duo.

Het boek beschrijft het leven en werk van Xeno Münninghoff, schilder en lid van de Kunstvereniging Pictura Velevensis.
Tevens wordt aandacht besteed aan zijn eveneens schilderende vrouw, Tilly Münninghoff-van Vliet.

Prijs: € 24,50
ISBN: 978-90-78215-69-1 , 160 pagina's 170 illustraties
uitgegeven door: Uitgeverij Kontrast

Te verkrijgen bij onder andere Stationswinkel Wolfheze en boekhandels Romijn en Meijer & Siegers te Oosterbeek.

Meer informatie vindt u op de site www.uitgeverijkontrast.nl of www.museumveluwezoom.nl.

Weids landschap met beek - Olieverf op doek (60 x 85,5 cm) - Particuliere collectie Wolfheze

Chris Zeijlstra, cartoon: Xeno in de beek

Dat Xeno niet alleen in zijn atelier les geeft mag blijken uit de volgende anekdote. “Vaak trok Münninghoff er met een groep leerlingen op uit. Eens is Xeno daarbij al schilderend in de Wolfhezer-beek terecht gekomen. Eén van zijn leerlingen, die bij hem was moest in het naburige hotel ijlings naar huis bellen om droge kleren voor de druipende meester. De auteur van deze anekdote voegt er fijntjes aan toe: “Het contact met de natuur kan ook te innig worden”.
Een leerling van Xeno is Chris Zeijlstra uit Arnhem, de zoon van een bevriend echtpaar. Hij vervaardigt ter gelegenheid van Xeno’s 70ste verjaardag (25 augustus 1943) een bijzondere map “Aan mijn vriend en leermeester Xeno Münninghoff” met 14 cartoonachtige aquarellen, waarin hij een aantal gedenkwaardige momenten uit het leven van zijn leermeester vastlegt. Op humoristische wijze verbeeldt hij zo de ter waterraking van Xeno temidden van zijn leerlingen in de Wolfhezer bossen.