Historie: 200.000 v. Chr. - 0

Van de IJstijd naar de IJzertijd...

Het klimaat was tot ongeveer 150.000 v. Chr. bar. Daarna volgde een periode van opwarming van de aarde, waardoor het landijs zich tot de Noordpool terugtrok. Het landijs had grond en keien (morenen) als een boeggolf opgestuwd: de stuwwallen. Na het smelten van de ijskap bleven deze stuwwallen achter. De Veluwe was geboren - samen met haar zusters Gaasterland, Sallandse Heuvelrug, Twentse Heuvelrug, Utrechtse Heuveltrug, 't Gooi en Texel.

Op de hiernavolgende pagina's leest u alles over een van de eerste locaties - in wat wij nu Nederland noemen - die door mensen werd bewoond. Deze locatie zou later bekend worden als Wolfheze.