Juli - Augustus

01 juli 2008 - Enquête Kulturhuus De Burcht
Twee Wolfhezenaren zetten zich in om van De Burcht een Kulturhuus te maken. De inwoners van Wolfheze zijn opgeroepen de enquête die zij in de brievenbus hebben ontvangen vóór 4 juli in te vullen (inzending gesloten).

 

20 augustus 2008 - Wolfheze krijgt haar Dorpshuis.
De inzet van de Wolfhezenaren voor een Dorpshuis wordt beloond!

Woensdag 17 september 2008 vindt de officiële start van Dorpshuis Wolfheze plaats. Na een officieel programma verricht wethouder Nico Peek van Onderwijs en Cultuur rond 16.00 uur de openingshandeling. Vanaf 15.45 uur is er een manifestatie om alle inwoners van Wolfheze kennis te laten maken met de vele activiteiten die in het Dorpshuis worden georganiseerd.

De activiteiten vinden op verschillende plekken in Wolfheze plaats. Van 15.45 tot 17.15 uur is het feest in en rond de Prinses Beatrixschool, Balijeweg 20a. Om 17.15 uur verplaatst het feest zich naar De Burcht, Macharislaan 15. Om 19.30 uur wordt de dag afgesloten met de ‘Wolfheze got talent’ show.

Het Dorpshuis is ontstaan uit de gemeentelijke taak om de leefbaarheid in de gemeente Renkum te bevorderen. Het gaat hierbij om meer dan het simpelweg onder één dak brengen van verschillende organisaties. Het gaat om het op gang brengen van een proces waarin organisaties en mensen hun eigen en andermans behoeften leren kennen, begrijpen en accepteren.

Website: Vanaf 17 september 2008 is de website www.renkum.nl/kulturhus beschikbaar. Op deze website is meer achtergrondinformatie te vinden over het Dorpshuis Wolfheze en welke activiteiten wanneer plaatsvinden.

Meer informatie over het Dorpshuis kunt u lezenop de pagina Gemeente van deze website of door deze doorverwijzing te volgen