Toetsingscriteria

www.Wolfheze.nl hecht grote waarde aan de kwaliteit van deze website. U bent van harte uitgenodigd uw website of ingezonden bericht aan te melden, met inachtneming van de onderstaande normen en voorwaarden:

Algemeen geldende fatoensnormen

  • geen stuitende informatie, voor welke groep uit de Nederlandse samenleving dan ook
  • geen sexueel getinte informatie, doorverwijzingen en/of afbeeldingen
  • geen informatie, doorverwijzingen en/of afbeeldingen die op enigerlei wijze in overtreding zou kunnen zijn met de Nederlandse wetgeving

Algemene estetische normen

  • indien uw webpagina niet correct werkt, kan de doorverwijzing (hyperlink) worden geweigerd

Commerciële links

  • commerciële links op www.Wolfheze.nl dienen een duidelijke binding te hebben met Wolfheze
  • voor commerciële links geldt een éénmalig starttarief van 25 Euro, voor niet-commerciële sites is dit gratis

Overige voorwaarden

  • alle doorverwijzingen worden na aanmelding getoetst. Indien niet wordt voldaan aan de bovenstaande normen wordt de aanmelder op de hoogte gesteld en kan niet worden overgegaan tot plaatsing van de link
  • startpagina's en dergelijke worden niet toegelaten
  • commerciële links worden pas na betalingsontvangst van het éénmalig starttarief, ad 25 Euro, geplaatst. Voor de betalingswijze kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Wolfhezer Website
  • www.Wolfheze.nl behoudt zich het recht voor om geplaatste links te verwijderen als wijzigingen in doorverwezen websites in strijd zijn met de regels zoals hierboven vermeld

Voor het aanmelden van hyperlinks kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Wolfhezer Website

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarden kunnen zonder vooraankondiging worden aangepast of vervangen.